Cáp thép cẩu hàng

Còn hàng

Liên hệ

- Loại sling (Sling hai đầu, sling tròn, số chân, ...)

- Cấu trúc và lõi cáp.

- Đường kính cáp (mm).

- Chiều dài tổng thể thành phẩm (mét).

Hình ảnh:

Hình ảnh minh họa cáp thép cẩu hàng

 Bảng thông số góc cẩu an toàn cáp thép cẩu hàng :

 thông số góc cẩu cáp thép cẩu hàng

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng