tăng gập xích

Còn hàng

Liên hệ

Hình ảnh :

 

Thông tin sản phẩm:

Cách sử dụng:

+ Để thắt chặt tăng đơ xích, ví dụ như buộc hàng hóa. Đáp ứng D.O.T. Mỹ 393,100-393,102 yêu cầu để sử dụng với tăng đơ xích.

+Cấp độ: Cho phép áp dụng nhanh hơn tải trọng.

+Loại bánh cóc: Cho phép điều chỉnh dễ dàng hơn độ căng và cho phép phạm vi đưa lên cao hơn.

Thông số kỹ thuật :

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng