Vòng khuyên đôi

Còn hàng

Liên hệ

Hình ảnh :

Thông số kỹ thuật :

 

Cảnh báo :

Để ngăn chặn xẩy ra thương tật nghiêm trọng :

- KHÔNG VƯỢT QUÁ giới hạn tải làm việc (WLL).

- KHÔNG sốc hoặc ảnh hưởng tải.

- KHÔNG SỬ DỤNG nếu thấy bị méo hay mòn.

 

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng